hiddenppath hiddenppath

Menu

Zistite vaše BMI a BMR

Čo je BMI? - Body mass index - index telesnej hmotnosti

Čo je BMR? - Basal Metabolic Rate - bazálny metabolický výdaj

Je to jednoduché, vyberte si meranie Vášho BMI alebo BMR z možností naľavo.

BMI a BMR tabuľka - podvýživa, normálna váha, nadváha, obezita