Kategórie
Doplnky výživy, vitamíny, lieky Zdravá strava

Populárne suplementy na bolesť kĺbov: Aké účinné sú naozaj?

Priemysel s doplnkami výživy ponúka rozmanité prípravky, ktoré údajne prinášajú úľavu od bolesti kĺbov či rôznych ďalších symptómov artritídy. Hoci sa „kĺbová výživa“ u zákazníkov teší obľube, v odborných kruhoch je jej účinnosť kontroverzná.

 

Glukosamín

Táto bázická zlúčenina, ktorá v našom tele vzniká z glukózy, sa pôvodne považovala za akúsi stavebnú zložku kolagénu. Ten je pre zmenu základnou stavebnou hmotou chrupky a iných spojivových tkanív. Vznikla predstava, že glukosamín sa má k chrupke našich kĺbov podobne, ako bielkoviny prijímané zo stravy k svalom.

Dnes je tento zjednodušený pohľad spochybnený. Zostáva ale možné, že glukosamín spomaľuje degradáciu kolagénu tým, že bráni zápalovým procesom. To by súhlasilo s pozorovaniami, podľa ktorých ústna suplementácia glukosamínu pri osteoartritíde síce nezlepšuje stav už poškodeného tkaniva, no spomaľuje priebeh ďalšieho poškodzovania.

Účinnosť glukosamínu skúmalo obrovské množstvo výskumov, ktoré priniesli nejednoznačné, či skôr protichodné výsledky. Preto je možné naraziť na články obhajujúce ako aj články zatracujúce účinnosť glukosamínu, v oboch prípadoch podložené množstvom citácií. Keďže každý jeden výskum má potenciálne zdroje chýb a skreslení (napr. nedôsledná metodika, malá vzorka pacientov, krátke trvanie výskumu atď.), pri našom hodnotení sa zameriame na tzv. metaštúdie (napr. 1-4), to znamená veľké štúdie čerpajúce a sumarizujúce dáta z veľkého množstva predchádzajúcich výskumov.

Čo možno o účinnosti glukosamínu skonštatovať na ich základe? Možno vás nepotešíme. Situácia totiž nie je čierna ani biela, nesie sa skôr v odtieňoch šedej.

Krátkodobé výskumy (kratšie ako 4 mesiace) glukosamínu prinášajú veľmi konfliktné výsledky. Výsledky výskumov prebiehajúcich dlhšie ako štyri mesiace sú pozitívnejšie, no zdá sa, že nie dostatočne, aby boli klinicky významné. Dlhodobé výskumy (dlhšie ako 3 roky) sú sľubné, no zrejme ovplyvnené honbou za patentovaním najefektívnejšej formuly suplementu.

Tak či onak, z doplnkov výživy na báze glukosamínu sa ako jednoznačne najúčinnejší ukazuje glukosamín sulfát. Jeho suplementácia s najväčšou pravdepodobnosťou skutočne do istej miery spomaľuje napredovanie osteoartrózy kolena či panvy. Zároveň glukosamín sulfát zrejme prináša nejakú úľavu od bolesti. Miera tejto úľavy je však otázna a s najväčšou pravdepodobnosťou nevýrazná.

Verdikt: glukosamín zrejme spomaľuje napredovanie symptómov osteoartritídy, a je možné, že prináša miernu úľavu od bolesti

 

Chondroitín

Suplement v rámci kĺbovej výživy často používaný spolu s glukosamínom. Najprv naň pozrime samostatne.

Podobne ako v prípade glukosamínu, aj u chondrotínu sa pri porovnávaní jednotlivých výskumov stretávame s konfliktnými výsledkami. Nedávne metaštúdie (2, 4, 5) však nenachádzajú presvedčivé dôkazy v prospech vyššej účinnosti ako placebo. Vo všeobecnosti väčšina výskumov, ktoré takéto účinky preukázali, trpela nedostatkami v metodike prevedenia či malými vzorkami účastníkov. Naopak, dôslednejšie veľké výskumy spravidla nepreukazovali účinok nad „silu“ placeba.

Verdikt: suplement je zrejme bezcenný alebo len minimálne účinný

 

Glukosamín+ chondroitin

Glukosamín a chondroitín sa často užívajú alebo dokonca predávajú spolu kvôli rozšírenému tvrdeniu, že ich kombinácia prináša synergický efekt. Ten skutočne naznačili niektoré laboratórne štúdie vykonané na bunkových kultúrach. Pravda, v medicínskom výskume sa často stáva, že aj veľmi nádejné výsledky experimentov v Petriho miske nie sú aplikovateľné na človeka. A práve to je prípad potenciálneho synergického účinku glukosamínu s chondroitínom.

Z väčšiny výskumov a meta-analýz (napr. 2, 6, 7) vyplýva že suplementácia glukosamínom je účinnejšia ako suplementácia jeho kombináciou s chondroitínom či suplementácia samotného chondroitínu.

Verdikt: kombinácia nezvyšuje účinok, postačí užívanie samotného glukosamínu

 

Metylsulfonilmetán

Pod týmto zložitým názvom, ktorý sa niekedy nahrádza skratkou MSM, sa skrýva organická zlúčenina obsahujúca síru. MSM v bunkových kultúrach vykazuje protizápalové účinky, pričom pri výskumoch na zvieratách naznačuje potenciál mierniť symptómy spájané s osteoartritídou.

A čo výskumy na ľuďoch? Oproti glukosamínu máme k dispozícii podstatne menšie množstvo výskumov a len jednu metaštúdiu (8, 9, 10). Dostupné dáta zatiaľ ukazujú, že MSM tlmí bolesť pri artritíde o čosi účinnejší ako placebo. V porovnaní s glukosamínom sa však vyšší účinok zatiaľ zistiť nepodarilo.

Verdikt: potenciálne mierne efektívny, sú potrebné ďalšie výskumy

 

MSM + glukosamín

Tieto dva doplnky výživy sa niekedy užívajú spolu z dôvodu, že v stavbe glukosamínu chýba síra, ktorá je považovaná za možný nezávislý faktor prispievajúci k zdraviu kĺbov. Podobne ako v prípade kombinácie glukosamínu s chondroitínom, často sa predpokladá synergický efekt.

Dôkazy, ktoré máme k dispozícii, sú zatiaľ len predbežné, no naznačujú, že to nie je pravda (9). Spoločné užívanie oboch má, tak sa zdá, tzv. subaditívny účinok (aditívny účinok: 1 + 1 = 2, subaditívny: 1 + 1 = viac ako 1 ale menej ako 2)

Verdikt: mierne vyšší účinok ako pri užívaní len jedného suplementu, je potrebný ďalší výskum

 

Kolagén typu II  (hydrolizovaný kolagén)

Jeden z typov kolagénu, čo je proteín tvoriaci základnú stavebnú hmotu spojivových tkanív. K dispozícii zatiaľ nemáme veľa výskumov, no prvé výsledky (napr. 11, 12, 13) sú sľubné. Naznačujú účinnosť pri bolesti aj opuchoch pacientov s reumatoidnou artritídou.

Verdikt: nádejný suplement, je potrebný ďalší výskum

 

– Max

 

Zdroje

1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17599746
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10732937
3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15846645
4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20847017
5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17438317
6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20525840
7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12860572
8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16309928
9 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17516722
10 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21708034
11 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20401752
12 http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/09637480802498820
13 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9485087

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *