Kategórie
Liečba poranení Tejpovanie

Tejpovanie kolena

Ošetrenie bežeckého kolena je zobrazené na obrázku nižšie. K ošetreniu budeme potrebovať dve tejpovacie pásky, jednu v tvare “Y” a jednu v tvare “I” (klasickú). Aplikuje sa v sede s kolenom pokrčeným o 90°.